ความสำเร็จของการนำเสนอขึ้นอยู่กับอะไร?

success-of-presentation1

“ความสำเร็จของการนำเสนอ ไม่ได้ถูกตัดสินด้วยความรู้ที่ให้ผู้ฟัง… แต่ถูกตัดสินด้วยสิ่งที่ผู้ฟังได้รับต่างหาก!”

Lilly Walters นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ กล่าวไว้!

จีน่าเห็นด้วยนะคะ เพียงแต่เมื่อก่อนอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากนัก จนได้ไปฟังด๊อกเตอร์ท่านนึงพูด สัมผัสได้ว่าท่านเชี่ยวชาญในเรื่องที่นำเสนอจริงๆ ข้อมูลที่พูดเป็นข้อมูลที่ผู้ฟังไม่รู้และไม่เคยได้ยินมาก่อน ถ้อยคำและรายละเอียดต่างๆที่พูด ทำให้รู้ว่า ถ้ามีดีกรีที่ขึ้นต่อไปจากด๊อกเตอร์ได้ ท่านคงได้รับไปแล้ว!

สิ่งที่อึ้งภายในใจตัวเองก็คือ ทำไมหูและใจของจีน่ามันปิด! ปิดตั้งแต่ได้ฟังเค้าพูดแค่ 3 นาทีเอง! และพอถามคนอื่นๆ ก็ไม่มีใครบอกว่าเข้าใจและได้รับประโยชน์จากการนำเสนอนี้เลย… ไม่มี แม้แต่คนเดียว!!

จีน่าได้บทเรียนใหม่เลยค่ะว่า เป็นนักพูด ต้องตัดเก่ง ตัดข้อมูลที่ไม่ได้ช่วยผู้ฟังออก ตัดอีโก้ ที่อยากโชว์ว่าเราคือผู้เชียวชาญจริงๆ และต้องตัดใจในบางเรื่องที่อยากพูดแต่ถ้าคนฟังไม่ได้อยากรับก็ต้องตัดค่ะ

เพราะความสำเร็จในการพูด ไม่ได้ถูกตัดสินว่าเราส่งอะไรออกไป แต่อยู่ที่ผู้ฟังเข้าได้รับอะไรต่างหาก!