แนะนำตัว เปิดประตูใจ

introduction

วันนี้จีน่ามาแนะนำตัวเอง ใน 2 เวอร์ชั่น

สวัสดีค่ะ จีนา จีนาฟู เป็นเทรนเนอร์สอนเรื่องทักษะการนำเสนอ สอนได้ทั้งคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองและคนที่มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วค่ะ

สวัสดีค่ะ จีนา จีนาฟู จีน่าช่วยเพิ่มเติมทักษะการนำเสนอให้กับคนที่ยังไม่มั่นใจในตัวเองให้มั่นใจในการนำเสนอมากขึ้น และช่วยคนที่มั่นใจอยู่แล้วให้มีทักษะการนำเสนอที่เชื่อมโยงกับผู้ฟังและเกิดผลลัพธ์มากขึ้นค่ะ

เพื่อนๆ ชอบเวอร์ชั่นไหนมากกว่ากันคะ?

การแนะนำตัวเอง คือท่อนที่เอาไว้เปิดประตูใจของผู้ฟัง เค้าจะเปิดใจต้อนรับเรา เมื่อเค้ารู้สึกว่าเรามาช่วยเค้าไม่ใช่มาเบ่งใส่เค้า นักพูดประเภทเก่งแต่ขี้อวด ตกม้าตายมานักต่อนักก็เพราะจุดเล็กๆจุดนี้!