ร่วมงานกับออดิทอเรียม!

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
Training Coordinator
(ผู้ประสานงานการฝึกอบรม)


ขอบเขตงาน

ประสานงานกับลูกค้า
ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าในการจัดฝึกอบรม ทั้งการอบรมสำหรับองค์กรและผู้สนใจทั่วไป

ประสานงานทาง Social Media
ตอบคำถามเกี่ยวกับการฝึกอบรมในช่องทางต่างๆของบริษัท เช่นแฟนเพจ ไลน์ ยูทูป (คำถามเกี่ยวกับทักษะ วิทยากรเป็นคนตอบเอง)

ประสานงานระหว่างการฝึกอบรม
ช่วยวิทยากรในคอร์สเพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


กรอกข้อมูลเพื่อสมัคร

เบอร์มือถือ *
เบอร์มือถือ
FileField;MaxSize=5120;Multiple;addText=Upload;
฿