fbpx

การจัดอบรมให้องค์กร

Corporate Training

เรารับจัดอบรมให้กับองค์กรในเรื่องทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และการขาย รวมไปถึงการจัดการอบรมทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) และหากทางองค์กรมีความต้องการเฉพาะด้านในขอบเขตที่เราเชี่ยวชาญ เรายินดีให้บริการออกแบบหลักสูตรพิเศษ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และการแก้ปัญหาให้กับแต่ละองค์กร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้เข้าอบรม

จัดอบรมแบบห้องเรียน

Presenting for Change

· การนำเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลง
· หลักสูตร 2 วัน / ผู้เข้าอบรม 17 ท่าน

Presenting for Change คือคอร์สฝึกการนำเสนอที่พุ่งความสนใจไปที่การสร้างผลลัพธ์ ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหลังจากการนำเสนอนั้น เช่น นำเสนอแล้วสามารถปิดการขายได้ นำเสนอแล้วยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น หรือนำเสนอแล้วทำให้พนักงานสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามที่ผู้นำเสนอต้องการ… Presenting for Change เป็นเวิร์กชอปที่ช่วยให้ผู้นำเสนอได้มี 3 องค์ประกอบสำคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ นั่นก็คือ Mindset (แนวคิดที่ใช้ในการพูด), Message (เนื้อหาที่โดนใจผู้ฟัง) และ Magic Delivery (ทักษะการถ่ายทอดที่น่าประทับใจให้จดจำ)

Persuasive Selling

· การขายอย่างโน้มน้าวใจ
· หลักสูตร 2 วัน / ผู้เข้าอบรม 25 ท่าน

เวิร์กชอปที่ช่วยพัฒนาต่อยอดเทคนิคการขายของผู้เข้าร่วมอบรม โดยครอบคลุมแก่นหลักเทคนิคการขายตั้งแต่ ขั้นตอนการเตรียมตัว การเปิดการขาย การเสนอขาย การตอบข้อโต้แย้ง ตลอดจนถึงการปิดการขาย โดยสิ่งที่ Persuasive Selling ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทักษะการขายมากกว่าแก่นเนื้อหาการขายทั่วๆไปก็คือ การประยุกต์ใช้ หลักจิตวิทยาของผู้ซื้อและผู้ขาย ทักษะการโน้มน้าวใจจากจิตใต้สำนึก และการถามคำถามทรงพลังที่จะช่วยหาและสร้างความต้องการให้กับลูกค้าได้

The Art of Training

· ศิลปะการจัดอบรม (Train the Trainer)
· หลักสูตร 2 วัน / ผู้เข้าอบรม 12 ท่าน

เวิร์กชอปที่ช่วยสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้กับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์เป็นวิทยากรมาก่อน ให้สามารถออกแบบคอร์สฝึกอบรมได้อย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์ และสนุก สามารถประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เพื่อประสิทธิผลสูงสุดของหลักสูตรและผู้เข้าอบรม เข้าใจและสามารถเลือกใช้บทบาทต่างๆของวิทยากรได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ยังช่วยต่อยอดทักษะของวิทยากรที่มีประสบการณ์ ให้สามารถเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ได้มากขึ้น ได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากผู้เข้าอบรมมากขึ้น และยังสามารถรับมือกับสถานการณ์ท้าทายระหว่างการฝึกอบรมด้วยกรณีศึกษาต่างๆที่น่าสนใจและนำไปใช้ได้จริง

Custom Program

· ออกแบบหลักสูตรพิเศษ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์
· วันและผู้เข้าอบรมขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความต้องการขององค์กร

สำหรับองค์กรที่ต้องการเวิร์กชอปที่จัดขึ้นเพื่อตอบรับหรือแก้ปัญหาเฉพาะทาง เราสามารถออกแบบหลักสูตรให้ได้ โดยเน้นการสร้างผลลัพธ์สูงสุดให้แก่องค์กรและผู้เข้าอบรม ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายระยะสั้นๆ เป็นจำนวนชั่วโมง ครึ่งวันหรือจำนวนเต็มวัน หากเนื้อหาที่ท่านต้องการอยู่ในขอบเขตที่เราเชี่ยวชาญ เรายินดีให้บริการ

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคา?

Scroll to Top