Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Presentation Boost Shot

หลักสูตรการนำเสนอ | จีนา จีนาฟู

ณ วันนี้ เรามีวิดีโอที่แบ่งปันเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอในช่อง Youtube มากกว่า 120 วิดีโอ เราตระหนักดีว่า เวลาของคุณมีค่า เราจึงได้คัดเลือกวิดีโอที่เป็นเหมือนแม่สีแห่งการนำเสนอ (คือสำคัญและเด่นจริง ๆ ) มาเรียบเรียงให้เป็นระบบ เนื้อหาจบในคลิป รับชมได้เป็นช็อต ๆ โดยหวังว่าจะช่วยประหยัดเวลาในการค้นหา และเพิ่มผลลัพธ์ในการเรียนรู้ให้แก่คุณ รวมทั้งเป็นการปูพื้นฐานและส่งเสริมเนื้อหาที่มีอยู่ในออนไลน์คอร์ส Practical Presentation อีกด้วย 🙂

Course Content

ก่อนที่คุณจะเริ่ม
จัดระเบียบยกระดับเนื้อหาการนำเสนอ
กรณีศึกษา
ยกระดับการถ่ายทอด
เรื่องอื่นๆที่จะช่วยยกระดับการนำเสนอของคุณ
เตรียมใจให้พร้อมก่อนขึ้นเวที

Course Content

ก่อนที่คุณจะเริ่ม
จัดระเบียบยกระดับเนื้อหาการนำเสนอ
กรณีศึกษา
ยกระดับการถ่ายทอด
เรื่องอื่นๆที่จะช่วยยกระดับการนำเสนอของคุณ
เตรียมใจให้พร้อมก่อนขึ้นเวที
Scroll to Top