เรียนออนไลน์

เราจะช่วยให้คนทำงานเก่ง ไม่ได้เก่งแค่งาน แต่สามารถสื่อสารสิ่งที่อยู่ในใจออกมาให้ถึงใจผู้ฟังในแบบฉบับของตัวเอง! ออนไลน์คอร์สนี้เปิดรับสมัครให้กับบุคคลทั่วไปและองค์กร

Practical Presentation
คอร์สทักษะการนำเสนอ

Presentation Boost Shot
คอร์สทักษะการนำเสนอ

Self Inspiration
รายการที่ให้แง่คิด/แรงบันดาลใจ

Scroll to Top