นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดนโยบายของบริษัทฯที่เกี่ยวกับข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนตัว ("ข้อมูลส่วนตัว") ที่รวบรวมจากผู้ใช้บริการ นักเรียนและ/หรือผู้เข้าชม

การให้ความยินยอม

การใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ คุณยินยอมให้บริษัทฯรวบรวมข้อมูล รวมถึงใช้ ถ่ายโอน และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทฯได้รับเนื่องมาจากการใช้งานของคุณโดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวดังต่อไปนี้

การใช้ข้อมูลที่รวบรวม

บริษัทฯอาจทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆจากคุณ เพื่อนำไปใช้ดังนี้:

  • พัฒนาการให้บริการข้อมูลที่คุณให้กับบริษัทฯ ช่วยให้บริษัทฯตอบสนองและช่วยเหลือคุณได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นเวลาที่คุณติดต่อมาที่บริษัทฯ
  • พัฒนาประสบการณ์การใช้งานและการเรียน บริษัทฯนำข้อมูลการใช้งานของคุณไปใช้ในการพัฒนาระบบ เนื้อหา ประสบการณ์การใช้งานทั่วไป เพื่อให้การใช้บริการของคุณดีขึ้น
  • การติดต่อบริษัทฯใช้อีเมล หรือเบอร์โทรที่คุณให้ไว้ในการติดต่อและส่งข่าวสารที่เกี่ยวกับหลักสูตรออนไลน์ที่คุณซื้อไว้

การคุ้มครองข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ คุณยินยอมให้บริษัทฯรวบรวมข้อมูล รวมถึงใช้ ถ่ายโอน และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทฯได้รับเนื่องมาจากการใช้งานของคุณโดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวดังต่อไปนี้

การเก็บรักษาและการลบทิ้งข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบที่คุณยังใช้บริการของบริษัทฯอยู่ หากคุณต้องการยกเลิกการใช้บริการและลบข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อบริษัทฯโดยตรงทางอีเมล info@auditorium.co.th บริษัทฯจะดำเนินการยกเลิกการให้บริการและลบข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 14 วัน

การเชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมเฉพาะการให้บริการในเว็บไซต์ บริการอาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่อยู่ในความควบคุมดูแลของบริษัทฯ นโยบายที่อธิบายไว้ในที่นี้ไม่อาจนำไปใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลอื่นได้ ลิงค์จากเว็บไซต์บริการของบริษัทฯมิได้ระบุว่าบริษัทฯรับรองหรือได้ตรวจสอบเว็บไซต์ของบุคคลอื่น ขอแนะนำให้คุณติดต่อเว็บไซต์ต่างๆโดยตรงเพื่อศึกษาข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

การให้บริการของบริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ดังนั้นบริษัทฯอาจทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามความเหมาะสม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเวลา โปรดอ่านนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ

การยินยอมตามข้อกำหนด

การที่คุณใช้บริการ บริษัทฯถือว่าคุณได้ยินยอมตามข้อกำหนดที่อยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ยินยอม กรุณายกเลิกการสมัครสมาชิกหรือเข้าใช้บริการระบบการเรียนออนไลน์ การใช้บริการอย่างต่อเนื่องของคุณหลังจากที่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้วให้ถือว่าคุณยินยอมตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแล้ว