การสื่อสารการนำเสนอการพูด

ออดิทอเรียม


เราจะช่วยให้คนทำงานเก่ง ไม่ได้เก่งแค่งาน แต่สามารถสื่อสารสิ่งที่อยู่ในใจออกมาให้ถึงใจคนในแบบฉบับของตัวเอง! ทุกหลักสูตรโดยคำนึงถึงผู้เข้าอบรมเป็นหลัก เพราะสำหรับเราแล้ว หลักสูตรเป็นเพียงเครื่องมือ ไม่ใช่สินค้า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าอบรมต่างหากคือผลงานที่เราภูมิใจ

การอบรม

ความรู้ที่เรามอบให้ไม่ได้จบเพียงวันสองวัน เราออกแบบการสอนให้ผู้เข้าอบรมนำโมเดลและเทคนิคไปฝึก พัฒนา และต่อยอดได้

การโค้ช

เราได้รับการรับรองเป็น Certified Coach จากสถาบันการโค้ชไทย และยินดีให้บริการการโค้ชทักษะการพูดเป็นการส่วนตัวสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มผลลัพธ์สูงสุด

การออกแบบพิเศษ

นอกเหนือจากหลักสูตรที่เราได้ออกแบบไว้แล้ว เรามีบริการออกแบบหลักสูตรพิเศษสำหรับการอบรมภายในองค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบหลักสูตรโดยเฉพาะ

เวิร์คช็อปแนะนำ

Presenting for Change คือหลักสูตรอบรมทักษะการนำเสนอ ที่เน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ผู้พูดสู่ผู้ฟัง ด้วยเทคนิคโน้มน้าวใจ ที่คัดสรรอย่างใส่ใจ และเรียบเรียงให้เป็นรูปธรรม เวิร์คช็อปนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคนทำงาน ที่อยากเพิ่มผลลัพธ์อย่างยั่งยืนให้กับตัวเองและองค์กร ไม่ว่าจะในแง่การขายงานลูกค้า การสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมและเพื่อนร่วมงาน การเสนอไอเดียภายในและนอกองค์กร และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้แล้ว โมเดลการนำเสนอที่เราออกแบบยังปรับใช้ได้กับการนำเสนอเกือบทุกรูปแบบ และสร้างความโดดเด่นให้กับผู้พูด ไม่ว่าเวทีนั้นจะเป็นห้องประชุมขนาดเล็ก หรือหอประชุมขนาดใหญ่ ซึ่งเราได้ทดลองใช้โมเดลนี้มาแล้วด้วยตัวเอง และจากการเห็นผู้เข้าอบรมหลายท่านที่นำไปใช้ จนเราเชื่อว่าทักษะและแนวทางการนำเสนอที่เรามอบให้ในหลักสูตรนี้ สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ในหน้าที่การงาน ในธุรกิจที่ทำ และในชีวิตประจำวัน มันคือการเปลี่ยนแปลงแบบครบวงจร