Auditorium

เวทีนี้ มีที่มา

เรารับจัดอบรมให้กับองค์กรในเรื่องทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และการขายรวมไปถึงการจัดการอบรมทักษะการเป็นวิทยากร

 
Auditorium's logo card

บางคนทำงานเก่ง แต่พอขึ้นเวที หรือต้องสื่อสารกับคน กลับเป็นอุปสรรค ทำให้ไม่สามารถไปต่อได้ และได้ผลลัพธ์ไม่ตรงตามที่ขาดหวังไว้

เราออกแบบหลักสูตรของเราเพื่อช่วยคนกลุ่มนี้ ให้ทั้งทำงานเก่ง และสื่อสารเก่งด้วย เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวผู้เข้าอบรมเอง รวมทั้งนำไปสร้างผลลัพธ์ให้องค์กรได้

หลักสูตรของออดิทอเรียมจะอยู่ในขอบเขตของการสื่อสารเป็นหลัก โดยเฉพาะการพูดและการนำเสนอ รวมไปถึงการจัดอบรมทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) เราให้บริการทั้งในรูปแบบคลาสสิคที่สอนแบบออนไซต์ และในรูปแบบโมเดิร์นที่สอนแบบออนไลน์ เพื่อตอบสนองการทำงาน Work from Anywhere ที่บางองค์กรทำกันหลังยุค Covid-19

การจัดอบรมของเราครอบคลุมองค์กรในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นองค์กรด้านการแพทย์ บริษัทเวชภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาล ธนาคาร ธุรกิจดิจิทัล โทรคมนาคม อสังหาริมทรัพย์ FMCG รถยนต์ พลังงาน ประกันชีวิต และอีกมากมาย เราพัฒนาการสอนของเรามาโดยตลอด ทั้งในเนื้อหาของการอบรม เทคโนโลยี และสื่อการสอนที่ใช้ ให้สนุก สร้างสรรค์ และเต็มเปี่ยมไปด้วยสาระที่จำเป็นต่อผลลัพธ์สูงสุดของผู้เข้าอบรม