องค์กรที่เคยจัดอบรม

เรียงตามตัวอักษร

 

AIS

AOT

Alcon

Ananta

B Braun

BD

Bangkok University

Baxter Healthcare

Bumrungrad Hospital

CONNEXT ED

Chevrolet

Chiang Mai University

Chulalongkorn University

Chunbok

DGA (Digital Government Agency)

Dräger

Eisai

Eli Lilly

Fresenius Kabi

Getinge

Grab

Hewlett Packard Enterprise

Honda

Honda Leasing

Kasetsart University

King Power

Kyowa Kirin

LG Life Sciences

Mazda

Mead Johnson

Merck (Singapore)

Merck (Thailand)

Merz Healthcare

Michelin

Muang Thai Insurance

Nestle

Novartis

PTT

Pfizer

Phuket International Hospital

Rangsit University

Reed Tradex

SC Asset

Samsung

Santen

Shell

TNT Express

TRB Chemedica

Terumo

ThaiNamthip

Thaibev

Zimmer Medical