องค์กรที่เคยจัดอบรม

เรียงตามตัวอักษร

 

AIS

Alcon

Ananta

B Braun

BD

Bangkok University

Baxter Healthcare

Bumrungrad Hospital

CONNEXT ED

Chevrolet

Chiang Mai University

Chulalongkorn University

Chunbok

Dräger

Eisai

Eli Lilly

Fresenius Kabi

Getinge

Hewlett Packard Enterprise

Honda Leasing

Huachiew Chalermprakiet University

Kasetsart University

King Power

Kyowa Kirin

LG Life Sciences

Mandom Corp.

Mazda

Mead Johnson

Merck (Singapore)

Merck (Thailand)

Merz Healthcare

Michelin

Muang Thai Insurance

Nestle

Nikkiso Medical

Novartis

Orex Trading

PTT

Phuket International Hospital

Rangsit University

Reed Tradex

SC Asset

Santen

Shell

St. Jude Medical

TNT Express

TRB Chemedica

Terumo

ThaiNamthip

Thaibev

Xovic

Zimmer Medical